bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Status prawny

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego utworzony został z dniem 1 stycznia 1999 roku, w wyniku reformy ustrojowej państwa, na mocy art. 40 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późniejszymi zmianami).

Wchodzi w skład powiatowych inspekcji, straży i służb, działających pod zwierzchnictwem Starosty Stalowowolskiego na terenie Powiatu Stalowowolskiego.

Inspektorat jest urzędem administracji rządowej, a osoby zatrudnione w Inspektoracie na stanowiskach urzędniczych (z wyjątkiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego), wchodzą w skład korpusu służby cywilnej.

Kierownikiem urzędu jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, będący organem administracji publicznej, w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, wykonujący obowiązki dyrektora generalnego, zawarte w ustawie o służbie cywilnej.Opublikował: Marian Pędlowski
Publikacja dnia: 02.03.2021
Podpisał: Marian Pędlowski
Dokument z dnia: 02.03.2021
Dokument oglądany razy: 822