bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 02.03.2021, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: KOREKTA

PLAN DZIAŁANIA

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W POWIATOWYM INSPEKTORACIE NADZORU BUDOWLANEGO W STALOWEJ WOLI

  1. Przekazanie do publicznej wiadomości danych koordynatora ds. dostępności. Zamieszczenie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej o wyznaczeniu koordynatora ds. dostępności – do 30.12. 2020r.
  2. Dokonanie analizy stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Uzyskanie informacji ze wskazaniem na wymagania w wymiarze architektonicznym, cyfrowym, komunikacyjnym wynikające z zapisów art. 6 ustawy - do 30.12.2020r.
  3. Dokonanie diagnozy w zakresie dostępności alternatywnej w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami ze względu na ograniczenia techniczne i prawne. Uzyskanie informacji ze wskazaniem na wymagania o charakterze zapewniającym wsparcie np. pracownika, wolontariusza lub innej wyznaczonej osoby wynikające z zapisów art. 7 ustawy – do 31.12.2020r.
  4. Sporządzenie raportu i przekazanie wojewodzie oraz podanie go do publicznej wiadomości na stronie BIP – do 31.03.2021r.Opublikował: Marian Pędlowski
Publikacja dnia: 02.03.2021
Podpisał: Marian Pędlowski
Dokument z dnia: 02.03.2021
Dokument oglądany razy: 259